Home Comentaris bibliogràfics
Comentaris epidemiològics

 

 

 

 

 

La revista NEUROinmunologia va néixer fa aproximadament 12 anys, amb l’objectiu d’ocupar un cert buit existent a la literatura mèdica especialitzada en llengua espanyola i, més concretament, aquella dedicada a la neuroimmunologia.

La revista està constituïda per una selecció comentada d’articles publicats a revistes peer-review i factor d’impacte, així com de revisions i notes clíniques, degudes fonamentalment a la col·laboració dels diferents membres de l’Unitat de Neuroimmunologia Clínica de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.  Així mateix, col·laboren a l’elaboració de revisions i casos clínics un nombre important de professionals externs, tant nacionals com internacionals.

Epidemiologia


Highlights

Pacients declarats

El gener de 2013, el Registre d'EM de Catalunya ja supera els 750 pacients inclosos

Més Notícies