Home Epidemcat – Registre

El registre de nous casos d’EM a Catalunya és una eina de vigilància epidemiològica de base poblacional que permet determinar la incidència i la distribució de la malaltia, així com la seva evolució al llarg del temps i suposa una font de casos per l’estudi de possibles factors de risc associats amb la malaltia.  A l’àmbit de la gestió, contribueix a l’adopció de decisions en polítiques sanitàries i d’assignació dels recursos.

La titularitat del registre correspon al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i forma part del "Fitxer de patologies específiques i seguiment d'activitats sanitàries", creat a partir de l'Ordre SLT/519/2006, de 3 de novembre, per la qual es regulen fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de Salut. Són responsables del registre el Centre d'Esclerosi Multiple de Catalunya i el Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron

El Registre es va posar en funcionament al gener de 2009 desprès de superar una fase pilot durant els tres mesos previs. Té caràcter multicèntric i compta amb la participació dels hospitals de referència en el maneig de l’Esclerosi Múltiple de Catalunya. Els nous casos són notificats mitjançant un aplicatiu informàtic en xarxa, dissenyat per a assegurar la màxima homogeneïtat el moment del diagnòstic. L’estructura física i organitzativa  del registre garanteix la preservació de la confidencialitat de la informació dels pacients, així com la seguretat i la integritat de les dades.

 

Epidemiologia


Highlights

Ampliació Registre

 Des del passat 20 de Març el Registre EPIDEMCAT permet introduir pacients prevalents, és a dir, aquells amb inici dels símptomes abans de 2009 per a les formes en brots i abans del 2006 per a les fomes d'inici progressiu. D'aquesta forma, el Registre serà complet i permetrà conèixer l'impacte global de la malaltia a Catalunya. Per a facilitar la identificació dels pacients, s'ha substituït la variable DNI pel CIP.

Més Notícies