Home Estudis en curs Estudis de prevalença

Estudis de prevalença

Un dels primers estudis de prevalença realitzats a Catalunya es va portar a terme a 12 municipis de la comarca d’Osona (Bufill et at, Neurology 1995). Es va realitzar entre 1989 i 1994 (dia de prevalença 31 de desembre de 1991).  Per a la detecció de casos es va emprar la xarxa sanitària de la comarca d’Osona i altres centres públics i privats de la ciutat de Barcelona que proporcionaven assistència a malalts residents a Osona.  D'acord amb els criteris diagnòstics de Poser, es van identificar 42 pacients amb EM, dels quals 39 tenien EM clínicament definida i 3 EM clínicament probable.  La prevalença global a la zona va ser de 58 casos per 100.000 habitants.

L’any 2009 i com a resultat de la col·laboració entre l’Hospital General de Vic i el Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia del Hospital Universitari Vall d’Hebron i el CEM-Cat es va posar en marxa un nou estudi de prevalença a la comarca d’Osona amb la intenció de poder determinar el possible canvi en la prevalença respecte de l’any 1992.  Per això, s’ha mantingut una metodologia similar a l’estudi previ, amb una cerca activa de casos, utilitzant la xarxa sanitària pública i privada de la comarca d’Osona i els principals centres sanitaris de Barcelona i Girona.

 

Equip investigador

Enric Bufill
Hospital General de Vic
Susana Otero
Hospital Vall d’Hebron
Josep Vaque
Hospital Vall d’Hebron
Pere Roura
Hospital General de Vic
Jacint Alimitas
Hospital General de Vic
Judit Solà
Hospital General de Vic
Jaume Sastre-Garriga CEM-Cat
Carlos Nos CEM-Cat

Xavier Montalban

CEM-Cat

 

Epidemiologia


Highlights

Reunió de treball Epidemcat

El passat mes d'octubre de 2012 es va celebrar una reunió de treball amb els neuròlegs participants en el registre, amb una doble finalitat: donar a conèixer les dades del registre transcorreguts 3 anys de funcionament i proposar i debatre estratègies de millora i expansió del registre. Per a més informació acta reunió

Més Notícies